I kommande nummer av A Perfect Guide intervjuas Emma Lindblad, doktorand vid Centrum för Modevetenskap, av Karin Winther om Cindy Shermans konstnärskap. Cindy Sherman är just nu aktuell genom en samlingsutställning på Moderna Museet i Stockholm.

A Perfect Guide (758 Kb)