- Mode tenderar att ses som något nebulöst och otillgängligt samtidigt som det är ett fenomen som ständigt figurerar i både media och i mångas medvetande, och kanske är det just denna tvetydighet som ger mode dess speciella laddning, säger Peter McNeil. 

 
Foto: Lars Nilson; Game is over (2000).
Foto: Lars Nilson; Game is over (2000).
 

Genom ett flertal perspektiv åskådliggörs i Nordic Fashion Studies modets många dimensioner, som dess inverkan på hur vi ser på våra kroppar, hur det styr våra begär och våra konsumtionsmönster, hur vår ekonomiska och kulturella historia träder fram på nya sätt läst genom modet och hur det möjliggör inträden i globala socioekonomiska och kulturella gemenskaper, för att nämna några av de ämnen som bidragen i boken berör.

 

– Modevetenskap är per definition ett högst tvärvetenskapligt ämne, vilket också antologin Nordic Fashion Studies är ett utmärkt exempel på. Som akademiskt ämne har modevetenskapen på bara några år, både i Sverige och utomlands, vuxit sig starkt i samklang med ett allt växande allmänt intresse för modets betydelse såväl kulturellt som ekonomiskt, säger Louise Wallenberg.

Utöver redaktören Louise Wallenberg medverkade även några av de övriga medförfattarna Maria Engström, Daniel Koch, Angela Rundquist och Jacob Östberg. Peter McNeil hade dock inte möjlighet att delta.

Boken Nordic Fashion Studies ges ut av Axl Books som är ett bokförlag som grundades 2005. Axl Books ger ut böcker om arkitektur, konst och filosofi.

Svante Emanuelli, Linnea Bergnehr och Staffan Lundgren