Arkivbild: Hedersdoktor Lilian Thuram besöker Nyhetsbyrån tidigare i höst. Foto Anette Gärdeklint Sylla © 2017  Bildtext: Deltagare från Nyhetsbyrån vid Tensta konsthall när hedersdoktor Lilian Thuram var på besök. Luis Gaitan Flores, Ailin Moaf Mirlashari, Sumaya Okasha, Tomas Amanuel och Lilian Thuram.

Arkivbild: Deltagare från Nyhetsbyrån vid Tensta konsthall när hedersdoktor Lilian Thuram var på besök tidigare i höst. Luis Gaitan Flores, Ailin Moaf Mirlashari, Sumaya Okasha, Tomas Amanuel och Lilian Thuram. Foto: Anette Gärdeklint Sylla © 2017


Vid årsskiftet tar projektet Nyhetsbyrån slut. Sedan 2015 har Tensta konsthall och nätverket Streetgäris tillsammans med Stockholms universitet och Konstfack drivit kursen som riktar sig till unga med intresse för journalistik och konst. Tanken från universitetets sida har varit att uppmärksamma fler på att det finns utbildningar och jobb inom området och uppmuntra till att våga och vilja söka sig till dem.

– Kursen har varit en intressant blandning av konst och journalistik. Vi har arbetat med frågor som Vad är konst? Vad är journalistik? Vad är skillnaden?, berättar kursläraren Eveline Grassman från Institutionen för mediestudier. Under hennes föreläsningar och workshops har deltagarna fördjupat sig i journalistikens grunder, intervjuteknik, källkritik och arbetat tillsammans kring terminens tema.

Nyhetsbyrån har haft olika upplägg varje termin utifrån deltagarnas intressen – radio, film, berättande journalistik, tidning/magasin. Men gemensamt för alla kursomgångar är att deltagarna fått träffa och prata med alla konstnärer som ställer ut på konsthallen. Konstnärsmötet är viktigt, berättar Ailin Moaf Mirlashari som koordinerar projektet på Tensta konsthall.

– Att träffa aktiva konstnärer har väckt något hos deltagarna, säger hon.

– De har fått se att det inte är så svårt. Konstnärerna är helt vanliga människor, genom att tro på det man gör och satsa går det att bli konstnär.

Ailin Moaf Mirlashari har kontakt med många av Nyhetsbyråns tidigare deltagare, ett femtiotal ingår också i ett alumnnätverk. Efter kursen har flera av deltagarna gått vidare till att jobba som konstnärer, med grafisk design, som journalister eller pluggar vidare inom teater, kläddesign eller media. Många kommer från Västerort, men även från Jakobsberg, Bro, Hallonbergen och Fittja, och innan Nyhetsbyrån hade många av dem inte börjat med studier inom journalistik eller konst.

– Projektet kommer att leva vidare, men initiativet måste komma från deltagarna och deras behov och inte utifrån institutionernas. Institutionerna måste också ta sitt ansvar för att nå en större grupp, säger Ailin Moaf Mirlashari.

– Institutionen för mediestudier (IMS) har idéer kring hur de kan bygga vidare på erfarenheterna från Nyhetsbyrån och fortsätta arbetet med breddad rekrytering i Tensta, men än är planerna i inledningsskedet, säger Magnus Danielson, studierektor för journalistutbildningen vid IMS.

Nyhetsbyrån har drivits med stöd från Allmänna arvsfonden.
Karin Tjulin, Samverkansavdelningen

 

Forskare: "Viktigt med samarbete för hållbar mediebransch"​