En modell presenterar en outfit av Andre Tan i Kiev 2008. Foto: Ivan Tykhyi
En modell presenterar en outfit av Andre Tan från hans höst- och vinterkollektion under Fashion Week den 15 mars 2008 i Kiev, Ukraina. Foto: Ivan Tykhyi
 

[Intervjun börjar 01:01:05 in i sändningen]


Hon visade vidare på lyxens problematiska natur under franska revolutionen och i samtiden när lyxmärken exponeras allt oftare i sociala medier. Hon betonade vikten av att bredda begreppet som inkluderar även konst och arkitektur samt den pågående internationella forskningen i ämnet.
 

Mer information

I antologin Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion utforskar Paula von Wachenfeldt och forskarkollegan Klas Nyberg lyxens historia.
Lyxen får ingen mening om den inte visas upp (betallänk, DN.se)
Läs mer om Paula von Wachenfeldts forskning här