Under våren 2018 ges kursen "Vad hände med Ingmar Bergman? Mottagande, teorier och akademiska agendor— En fallstudie", 7.5 hp​ vid Institutionen för mediestudier. Maaret Koskinen är en av lärarna som ger filmstudenterna chansen att studera och diskutera Bergmans verk utifrån flera olika perspektiv.