Globala målen för hållbar utveckling. Grafik: UNDP
Globala målen för hållbar utveckling. Grafik: UNDP


Enligt SU:s strategier för 2019–2022 är hållbar utveckling en central fråga för forskningen vid universitetet: ”Universitetet ska med utgångspunkt i en stark och bred forskning, som omfattar de många olika aspekterna av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, ytterligare bredda och fördjupa samverkan med näringsliv, politik och civilsamhälle för att tillsammans nå de globala målen för hållbar utveckling”. Hållbarhet är alltså inte bara miljö, utan inkluderar också många frågor som mer allmänt genomsyrar mycket IMS-forskning, frågor om social och ekonomisk rättvisa, demokratifrågor, genusfrågor, mänskliga rättighets-frågor, med mera.

I juni i år undertecknade rektor FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning. Där betonas att universitetet spelar en stor roll för miljö- och hållbarhetsområdet genom forskning och utbildning. Överenskommelsen utgör en strategi för arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Målsättningen är bl a att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt lösa klimatkrisen.

Vårterminen 2020 ägnar vi den forskningspolitiska eftermiddagen till att informera oss mer om vad det breda begreppet hållbarhet inkluderar och diskutera hur vi själva kan hitta och lyfta fram hållbarhetsaspekter i våra forskningspresentationer, forskningsansökningar, med mera.

Vi börjar med en föreläsning och Q&A med Dr. Lisen Schultz från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och fortsätter med fika och workshop där vi arbetar med våra forskarpresentationer och/eller diskuterar hur hållbarhet kan skrivas fram i projektansökningar.