Professor Anna Roosvall, Stockholms universitet. Foto: Svante Emanuelli © 2019/Jean-Luc Cochonneau
"Klimatförändringar är globala, de drabbar hela världen, men de drabbar olika delar av världen på olika sätt och olika hårt", säger Anna Roosvall, medieprofessor vid Stockholms universitet. Foto: Svante Emanuelli © 2019/Jean-Luc Cochonneau © Mostphotos


– Klimatförändringar är globala, de drabbar hela världen, men de drabbar olika delar av världen på olika sätt och olika hårt, säger hon.

Läs mer: Varmare klimat - iskall nyhet

Anna Roosvall tillägger att: 

– De som drabbas hårdast är ofta de som har bidragit minst till förorenande utsläpp, samtidigt som de har sämst möjligheter att göra något åt saken. Däri ligger orättvisan. Den gäller för olika länder i världen och olika grupper.


Läs mer: Ny rapport: Klimatet hetaste nyhetsämnet 2019

Och hon hävdar att klimaträttvisa kan ses ur flera olika perspektiv. 


– Klimaträttvisa handlar om flera saker. De som drabbas hårdast har ofta inte bara sämst ekonomiska möjligheter att tackla problemen, de är ofta även marginaliserade kulturellt och politiskt. Det gäller till exempel minoritetsgrupper och urfolk som ofta saknar erkännande av status och inte har ordentlig politisk representation, säger Anna Roosvall.
 

Fler artiklar om klimatfrågan 

"Klimatjournalistiken måste bli ansvarsutkrävande" (ETC, 6 april 2019)
Forskare: "Klimatstrejken är en viktig rörelse" (IMS hemsida, 20 mars 2019)
Professor: Klimatförändring får inte bli en separat fråga i media (IMS hemsida, 2 april 2019)
Medierna missar ofta själva klimatfrågan när fokus hamnar på det politiska spelet (IMS hemsida, okt. 2018)

 

Anna Roosvalls forskning

Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. I sin forskning ägnar hon sig främst åt kulturjournalistik och medierapportering om klimatförändringar. Anna Roosvall har skrivit om medier och klimaträttvisa i boken "Media and Transnational Climate Justice: Indigenous Activism and Climate Politics” (2018).