Här nedan kan du läsa institutionens miljöhandlingsplan. Foto: Angel Nieto © Mostphotos
Institutionens miljöhandlingsplan har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga. Foto: Angel Nieto © Mostphotos
 

Organisation och ansvar

Miljögruppen bestående av Roland Carlsson och Petrus Dahlbeck, (ingår i den teknisk-administrativa personalen), samt prefekt samordnar miljöarbetet. Prefekten har det yttersta ansvaret för att visionen för miljöarbetet efterlevs. 

Det är av stor vikt att alla medarbetare tar sitt ansvar för att institutionen minskar sin miljöbelastning i linje med de centrala riktlinjerna om ett minskande av koldioxidutsläppen med 5 procent per år. 

Mål

  • Öka medvetenhet och kunskapen om att miljöanpassa möten och transporter.
  • Åskådliggöra inslag av hållbar utveckling i utbildning.
  • Prefekterna lägger upp en plan tillsammans med studierektorer, miljöansvariga hjälper till att ta fram information. 

 
Uppnådda miljömål/Påbörjade 2020/2021

  • Upprättat en lokal miljöplan på institutionen.
  • Institutionen har tagit beslut om en egen resepolicy.
  • Slutförande av all armatur (Garnisonen) nya miljövänliga led-lampor.
  • Undersöker möjligheten med att sortera matavfallet separat för att minska matsvinnet.
  • Kontaktat Vasakronan/SFI Filmhuset och Lokalvården för svar.
     

Här kommer du snart att kunna ta del av IMS Miljöhandlingsplan 2021 (240 Kb) i sin helhet. Här hittar du  IMS Miljöhandlingsplan 2020 (179 Kb) .