Kontakt

Kontakt

På den här sidan finns bland annat kontaktuppgifter till institutionens ledning, studentexpeditioner och personal. I menyn till vänster hittar du personallistor för varje enhet på institutionen.

Professorer

Kontaktuppgifter professorer vid institutionen.

Studierektorer

Här hittar du våra studierektorer för studier på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Institutionens administration

Kontaktuppgifter till personalfunktioner. T ex prefekt, studierektorer, studievägledare, ekonomi och IT.

Studentexpeditioner

Studentexpeditionerna hjälper dig bl a med registrering och rapportering av poäng.

 

Studievägledning

Studievägledaren är en viktig kontakt för dig som student. Han/hon kan hjälpa dig att göra ett välgrundat utbildningsval.

Ekonomi

Stöd- och styrinformation inom ekonomi och forskningsfinansiering för prefekter, administrativa chefer, ekonomihandläggare och forskare.

Kontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Gästprofessorer

Lista över institutionens gästprofessorer.