Kontakt

Kontakt

I menyn till vänster hittar du en översikt över institutionens tekniskadministrativa personal. Vanligtvis kan du även se personallistor för varje enhet på institutionen. Men på grund av ett tekniskt problem, får vi hänvisa dig till https://personalsok.su.se/ som du kan besöka när du är ansluten till universitetets Wi-Fi eller via VPN. Problemet är felanmält till universitetets centrala IT Helpdesk. Vi beklagar problemet. 

Professorer

Kontaktuppgifter professorer vid institutionen.

Studierektorer

Här hittar du våra studierektorer för studier på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Institutionens administration

Kontaktuppgifter till personalfunktioner. T ex prefekt, studierektorer, studievägledare, ekonomi och IT.

Studentexpeditioner

Studentexpeditionerna hjälper dig bl a med registrering och rapportering av poäng.

 

Studievägledning

Studievägledaren är en viktig kontakt för dig som student. Han/hon kan hjälpa dig att göra ett välgrundat utbildningsval.

Ekonomi

Stöd- och styrinformation inom ekonomi och forskningsfinansiering för prefekter, administrativa chefer, ekonomihandläggare och forskare.

Kontakt

Prefekt

Anja Hirdman
anja.hirdman@ims.su.se

Stf. prefekt

Marina Dahlquist
marina.l.dahlquist@ims.su.se

Gästprofessorer

Lista över institutionens gästprofessorer.