Studierektorer för grund- och avancerad nivå


Filmvetenskap
Anna-Sofia Rossholm


Modevetenskap
Paula von Wachenfeldt

Journalistik
Maria Nilsson

Medie- och kommunikationsvetenskap
Kristina Widestedt
 

 

Studierektorer för forskarnivå


Filmvetenskap
Marina Dahlquist

Modevetenskap
Klas Nyberg

Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Anja Hirdman