Studierektorer för grund- och avancerad nivå


Filmvetenskap
Anna-Sofia Rossholm
anna-sofia.rossholm@ims.su.se


Modevetenskap
Paula Von Wachenfeldt
Paula.von.Wachenfeldt@ims.su.se

Journalistik
Maria Nilsson
maria.nilsson@ims.su.se

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mattias Ekman 
mattias.ekman@ims.su.se

Studierektorer för forskarnivå


Filmvetenskap
Bo Florin
bo.florin@ims.su.se

Modevetenskap
Klas Nyberg
klas.nyberg@ims.su.se

Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Anna Roosvall
anna.roosvall@ims.su.se

In English: Find our Directors of Studies here