Filmvetenskap

Florin Bo
L. Dahlquist Marina
Lundemo Trond
Sundholm John, f.n. prefekt vid Institutionen för mediestudier
Söderbergh Widding Astrid, f.n. rektor vid Stockholms universitet
Wahlberg Malin

Professorer emeriti 
Fullerton John
Koskinen Maaret
Olsson Jan
Soila Tytti

Professor på tjänstledighet
Koivunen Anu (tjänstledig)

Modevetenskap

Nyberg Klas
Wallenberg Louise

Professor emeritus
McNeil Peter

Journalistik

Christensen Christian
Pollack Ester

Professor emeritus
Allern Sigurd

Medie- och kommunikationsvetenskap

Christensen Miyase
Hirdman Anja
Riegert Kristina
Robertson Alexa
Roosvall Anna

Professor emeritus
Becker Karin

 

In English: Professors at the Department of Media Studies