Filmvetenskap

Sundholm John, f.n. prefekt vid Institutionen för mediestudier
Söderbergh Widding Astrid, f.n. rektor vid Stockholms universitet
Wahlberg Malin, professor 

Professorer emeriti 
Fullerton John, professor emeritus
Koskinen Maaret, professor emeritus
Olsson Jan, professor emeritus
Soila Tytti, professor emeritus

Professor på tjänstledighet
Koivunen Anu, professor (tjänstledig)

Modevetenskap

Nyberg Klas

Professor emeritus
McNeil Peter

Journalistik

Christensen Christian
Pollack Ester

Professor emeritus
Allern Sigurd

Medie- och kommunikationsvetenskap

Christensen Miyase
Hirdman Anja
Riegert Kristina
Robertson Alexa
Roosvall Anna

Professor emeritus
Becker Karin