Filmvetenskap

Olsson Jan
Koivunen Anu
Koskinen Maaret
Sundholm John, f.n. prefekt vid Institutionen för mediestudier
Söderbergh Widding Astrid, f.n. rektor vid Stockholms universitet
Vonderau Patrick

Professorer emeriti 
Fullerton John, professor emeritus
Soila Tytti, professor emeritus

Modevetenskap

Nyberg Klas

Professor emeritus
McNeil Peter

Journalistik

Christensen Christian

Professor emeritus
Allern Sigurd

Medie- och kommunikationsvetenskap

Christensen Miyase
Riegert Kristina
Roosvall Anna

Professor emeritus
Becker Karin