Personal Modevetenskapen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Om oss
  6. Kontakt
  7. Personal Modevetenskapen

Personal vid Modevetenskapen

  • Tekniskt fel. Besök gärna https://personalsok.su.se/ om du är ansluten till universitetets nät eller via VPN.

Kontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Gästprofessorer

Lista över institutionens gästprofessorer.