Personal Enheten för filmvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Om oss
  6. Kontakt
  7. Personal Enheten för filmvetenskap

Personal vid Enheten för filmvetenskap

Bachmann, Anne

Anne Bachmann
Vikarierande universitetslektor
08-674 7538

Backman Rogers, Anna

Anna Backman Rogers
Postdoktor
08-674 7614

Baumann, Chris

Chris Baumann
Doktorand
08-674 7640

Carlsson, Mats

Mats Carlsson
Doktorand

Dahlquist, Marina

Marina Dahlquist
StudierektorDocent
08-674 7624

Erell, Peter

Peter Erell
Studieadministrativ samordnare
08-16 4417

Eriksson, Olivia

Olivia Eriksson
Doktorand
08-674 7640

Fagerlind, Clara

Clara Fagerlind
Studieadministratör
08-674 7625

Florin, Bo

Bo Florin
Universitetslektor
08-674 7616

Frontera, Giulia

Giulia Frontera
Controller
08-16 4403

Frykholm, Joel

Joel Frykholm
Forskare
08-674 7612

Fullerton, John

John Fullerton
Professor i filmvetenskap

Galili, Doron

Doron Galili
Postdoktor

Harkema, Gert Jan

Gert Jan Harkema
Doktorand

Hellberg, Joakim

Joakim Hellberg
Internationell Koordinator
08-16 4432

Jamieson, Emelie

Emelie Jamieson
Studievägledare
08-16 4434
08-16 4406

Jansson, Elisabeth

Elisabeth Jansson
Studieadministratör
08-16 1498
08-16 4419

Johannesson, Mattias

Mattias Johannesson
Studieadminstratör
08-674 7676

Khavar Fahlstedt, Kim

Kim Khavar Fahlstedt
Doktorand
08-674 7623

Kirsten, Guido

Guido Kirsten
Postdoktor
08-674 7733

Koivunen, Anu-Riitta

Anu-Riitta Koivunen
Professor i filmvetenskap
08-674 7614

Koskinen, Maaret

Maaret Koskinen
Professor i filmvetenskap
08-674 7617

Lundemo, Trond

Trond Lundemo
Universitetslektor
08-674 7620

Lönroth, Linn

Linn Lönroth
Doktorand

Noheden, Kristoffer

Kristoffer Noheden
Lektor
08-674 7545

Olsson, Jan

Jan Olsson
Professor
08-674 7615

Rozenkrantz, Jonathan

Jonathan Rozenkrantz
Doktorand
08-674 7640

Ryberg, Ingrid

Ingrid Ryberg
Projektassistent

Schröder, Henrik

Henrik Schröder
Studie- och karriärvägledare
08-674 7628
08-674 7608

Smith, Ashley

Ashley Smith
Doktorand
08-674 7623

Soila, Tytti

Tytti Soila
Professor i filmvetenskap
08-674 7619

Sundholm, John

John Sundholm
Professor
08-16 4405
08-16 1130

Thorslund, Tove

Tove Thorslund
Doktorand
08-674 7545

Tofighian, Nadi

Nadi Tofighian
Universitetslektor
08-674 7625

Wahlberg, Malin

Malin Wahlberg
Universitetslektor
08-674 7540

van Belle, Jono

Jono van Belle
Doktorand

van der Gaag, Bart

Bart van der Gaag
Medietekniker
08-674 7613

Wickman, Annika

Annika Wickman
Doktorand
08-674 7626

Wiegand, Daniel

Daniel Wiegand
Postdoktor
08-674 7213

Vonderau, Patrick

Patrick Vonderau
Professor
08-674 7610

Åberg, Anna

Anna Åberg
Ekonomihandläggare
08-674 7679
08-16 1931

Kontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Gästprofessorer

Lista över institutionens gästprofessorer.