Funktion Namn
Prefekt John Sundholm
Stf. prefekt Ester Pollack
Administrativ samordnare Peter Erell
Controller Giulia Frontera
Ekonomihandläggare Marie Jonsson Ewerbring
Ekonomihandläggare Anna Åberg (föräldraledig)
Vik. Ekonomihandläggare Raul Aponte
Personaladministratör/registrator Barbara Pol
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Webbansvarig Fredrik Mårtenson
Informatör Svante Emanuelli
Utbytes- och alumnkoordinator Birgitta Fiedler

Administration vid Enheten för filmvetenskap

Funktion Namn
Medietekniker Bart van der Gaag
Programkoordinator Joakim Hellberg
Informatör  Henrik Schröder
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studieadministratör Clara Fagerlind
Studierektor grund- och avancerad nivå Trond Lundemo
Studierektor forskarutbildning Marina Dahlquist
Studievägledare Henrik Schröder

Administration vid Enheten för JMK

Funktion Namn
Systemutvecklare Fredrik Mårtenson
Programkoordinator Joakim Hellberg
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Medieinstruktör Mariusz Frackiewicz
Skyddsombud Kristina Widestedt
Studieadministratör Birgitta Kallin-Baral
Studieadministratör Maria Lundin
Studieadministratör Johan Magnéli
Studierektor JOU (grund/avancerad nivå) Magnus Danielson
Studierektor MKV (grund/avancerad nivå) Kristina Widestedt
Studierektor JOU/MKV (forskarutbildningen) Anja Hirdman
Studievägledare Emelie Jamieson
Intendent/Säkerhetsansvarig Roland Carlsson

Administration vid Centrum för modevetenskap

Funktion Namn
Föreståndare Klas Nyberg
Programkoordinator Joakim Hellberg
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studieadministratör Clara Fagerlind
Studierektor (grund/avancerad nivå) Paula von Wachenfeldt
Studierektor (forskarutbildningen) Klas Nyberg
Studievägledare Henrik Schröder