Funktion Namn
Prefekt John Sundholm
Stf. prefekt Ester Pollack
Administrativ chef Peter Erell
Controller Giulia Frontera
Ekonomihandläggare Marie Jonsson Ewerbring
Ekonomihandläggare Anna Åberg
Personaladministratör/registrator Barbara Pol
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Webbansvarig Fredrik Mårtenson
Informatör Svante Emanuelli
Alumn- och utbyteskoordinator Birgitta Fiedler


Administration vid Enheten för filmvetenskap

Funktion Namn
Medietekniker Bart van der Gaag
Programkoordinator (tjänstledig) Joakim Hellberg
Informatör  Henrik Schröder
Studieadministratör Mattias Johannesson
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studierektor grund- och avancerad nivå Anna-Sofia Rossholm
Studierektor forskarutbildning Marina Dahlquist
Studievägledare Henrik Schröder


Administration vid Enheten för JMK

Funktion Namn
Systemutvecklare Fredrik Mårtenson
Programkoordinator (tjänstledig) Joakim Hellberg
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Medieinstruktör Mariusz Frackiewicz
Skyddsombud Kristina Widestedt
Studieadministratör Maria Lundin
Studieadministratör Annika Karlsson
Studierektor JOU (grund/avancerad nivå) Maria Nilsson
Studierektor MKV (grund/avancerad nivå) Kristina Widestedt
Studierektor JOU/MKV (forskarutbildningen) Anja Hirdman
Studievägledare Emelie Jamieson
Intendent/Säkerhetsansvarig Roland Carlsson
Bibliotekarie Agnes Gerner


Administration vid Modevetenskapen

Funktion Namn
Föreståndare Klas Nyberg
Programkoordinator (tjänstledig) Joakim Hellberg
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studierektor (grund/avancerad nivå) Paula von Wachenfeldt
Studierektor (forskarutbildningen) Klas Nyberg
Studievägledare Henrik Schröder