Funktion Namn
Prefekt John Sundholm
Stf. prefekt Ester Pollack
Administrativ samordnare Peter Erell
Controller Giulia Frontera
Ekonomihandläggare Marie Jonsson Ewerbring
Ekonomihandläggare Anna Åberg
Personaladministratör/registrator Barbara Pol
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Webbansvarig Fredrik Mårtenson
Informatör Svante Emanuelli
Utbytes- och alumnkoordinator Birgitta Fiedler


Administration vid Enheten för filmvetenskap

Funktion   Namn
Medietekniker   Bart van der Gaag
Programkoordinator   Joakim Hellberg
Informatör    Henrik Schröder
Studieadministratör   Mattias Johannesson
Studierektor grund- och avancerad nivå   Anna-Sofia Rossholm
Studierektor forskarutbildning   Marina Dahlquist
Studievägledare   Henrik Schröder


Administration vid Enheten för JMK

Funktion Namn
Systemutvecklare Fredrik Mårtenson
Programkoordinator Joakim Hellberg
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Medieinstruktör Mariusz Frackiewicz
Skyddsombud Kristina Widestedt
Studieadministratör Birgitta Kallin-Baral
Studieadministratör Maria Lundin
Studieadministratör Johan Magnéli
Studierektor JOU (grund/avancerad nivå) Maria Nilsson
Studierektor MKV (grund/avancerad nivå) Kristina Widestedt
Studierektor JOU/MKV (forskarutbildningen) Anja Hirdman
Studievägledare Emelie Jamieson
Intendent/Säkerhetsansvarig Roland Carlsson


Administration vid Modevetenskapen

Funktion Namn
Föreståndare Klas Nyberg
Programkoordinator Joakim Hellberg
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studierektor (grund/avancerad nivå) Paula von Wachenfeldt
Studierektor (forskarutbildningen) Klas Nyberg
Studievägledare Henrik Schröder