Funktion Namn
Prefekt Anja Hirdman
Stf. prefekt Marina Dahlquist
Administrativ chef Peter Erell
Ekonomihandläggare Marie Jonsson Ewerbring
Ekonomihandläggare Anna Åberg
Personaladministratör/registrator Barbara Pol
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Webbansvarig Fredrik Mårtenson
Informatör Svante Emanuelli
Alumn- och utbyteskoordinator Birgitta Fiedler


Administration vid Enheten för filmvetenskap

Funktion Namn
Informatör  Henrik Schröder
Medieinstruktör Mariusz Frackiewicz
Studieadministratör Mattias Johannesson
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studierektor grund- och avancerad nivå Anna-Sofia Rossholm
Studierektor forskarutbildning Bo Florin
Studie- och karriärvägledare Henrik Schröder


Administration vid Enheten för JMK

Funktion Namn
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Medietekniker Bart van der Gaag
Skyddsombud Kristina Widestedt
Studieadministratör Maria Lundin
Studieadministratör Annika Karlsson
Studierektor JOU (grund/avancerad nivå) Maria Nilsson
Studierektor MKV (grund/avancerad nivå) Mattias Ekman
Studierektor JOU/MKV (forskarutbildningen) Anja Hirdman
Studievägledare Emelie Jamieson
Systemutvecklare Fredrik Mårtenson
Intendent/Säkerhetsansvarig Roland Carlsson
Bibliotekarie (tjänstledig) Agnes Gerner
Bibliotekarie (vikarierande) Israela Klayman-Cohen


Administration vid Modevetenskapen

Funktion Namn
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studieadministratör Annika Karlsson
Studierektor (grund/avancerad nivå) Paula von Wachenfeldt
Studierektor (forskarutbildningen) Klas Nyberg
Studie- och karriärvägledare Henrik Schröder