Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Viktigt: I fakturan måste alltid anges en referensSkriv referensen på detta format:
<namn eller projektnummer>/120. (120 är institutionsnumret).

Mer information finns på SU:s centrala webbplats: http://www.su.se/medarbetare/ekonomi