Funktion Namn
Prefekt John Sundholm
Stf. prefekt Ester Pollack
Administrativ samordnare Peter Erell
Controller Giulia Frontera
Ekonomiassistent Ann-Margreth Larsson
Ekonomihandläggare Anna Åberg
Ekonomihandläggare Marie Jonsson Ewerbring
Personaladministratör/registrator Barbara Pol
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Webbansvarig Fredrik Mårtenson
Informatör Svante Emanuelli
Utbytes- och alumnkoordinator Birgitta Fiedler

Administration vid Enheten för filmvetenskap

Funktion Namn
Medietekniker Bart van der Gaag
Internationell koordinator Joakim Hellberg
Informatör  Henrik Schröder
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studieadministratör Clara Fagerlind
Studierektor Marina Dahlquist
Studievägledare Henrik Schröder

Administration vid Enheten för JMK

Funktion Namn
Systemutvecklare Fredrik Mårtenson
Internationell koordinator Joakim Hellberg
IT-ansvarig Petrus Dahlbeck
Medieinstruktör Mariusz Frackiewicz
Skyddsombud Kristina Widestedt
Studieadministratör Birgitta Kallin-Baral
Studieadministratör Elisabeth Jansson 
Studierektor (journalistik) Magnus Danielson
Studierektor (MKV) Kristina Widestedt
Studierektor forskarutbildningen Christian Christensen
Studievägledare Emelie Jamieson
Intendent/Säkerhetsansvarig Roland Carlsson

Administration vid Centrum för modevetenskap

Funktion Namn
Föreståndare Klas Nyberg
Internationell koordinator Joakim Hellberg
Skyddsombud Mattias Johannesson
Studieadministratör Mattias Johannesson
Studieadministratör Clara Fagerlind
Studierektor Paula von Wachenfeldt
Studievägledare Henrik Schröder