Hitta till oss

Hitta till Enheten för filmvetenskap

Filmhuset ramp

Här hittar du telefonnummer och adresser till Enheten för filmvetenskap.

Hitta till Enheten för journalistik, medier och kommunikation

JMK entré

Här hittar du telefonnummer och adresser till Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK).

Hitta till Centrum för modevetenskap

© Klas Nyberg

Här hittar du telefonnummer och adresser till Centrum för modevetenskap.

Kontakt

Prefekt

Anja Hirdman
anja.hirdman@ims.su.se

Stf. prefekt

Marina Dahlquist
marina.l.dahlquist@ims.su.se

Arkiv och resurser

Här finns länksamlingar och mycket annat.