Gästprofessorer

Gästprofessurer

Konferens Photo: HalfPoint s. r. o. © 2015 Mostphotos

JMK: Bonniers gästprofessur

Bonniers gästprofessorer föreläser för journalister, medieforskare och andra relevanta grupper. De leder forskningsinriktade seminarier och är en aktiv del av doktorand och forskningsseminarier institutionen. Tillfällen ges även för mer informella kontakter med journalister och forskare.

JMK: Ledande miljöns gästprofessur

Här kan du se en förteckning över den ledande forskningsmiljöns (Leading Research Environment in Global Media Studies and Politics of Mediated Communication) gästprofessorer. Forskningen vid JMK kännetecknas av enastående internationella publiceringar, externfinansierad forskning och deltagande i etablerade forskningsnätverk.

Enheten för filmvetenskap

(Under uppdatering)

Centrum för modevetenskap

(Under uppdatering)

Kontakt

Prefekt

Anja Hirdman
anja.hirdman@ims.su.se

Stf. prefekt

Marina Dahlquist
marina.l.dahlquist@ims.su.se

Arkiv och resurser

Här finns länksamlingar och mycket annat.