De två hedersdoktorer som promoverades var dels Pulitzer-belönade journalisten och författaren Susan Faludi och den franske fotbollslegenden Lilian Thuram som tidigare under dagen besökte den JMK-stödda satsningen Nyhetsbyrån som utbildar unga konst- och journalistiktalanger.
 

Emma Lindblad studerade vanliga småstadsungdomars klädkonsumtion

Emma Lindblad Foto: Okänd
Emma Lindblad Foto: Okänd

Den 3 maj 2017 disputerade Emma Lindblad med den modevetenskapliga avhandlingen “Looking vanlig; neither too much nor too little – A study of consumption of clothing among mainstream youth in a Swedish small town”. Det är en studie av vanliga småstadsungdomars klädkonsumtion. Hon har både djupintervjuat ett antal svenska småstadsungdomar och analyserat deras garderober. 

– Att vara vanlig beskrivs ofta som ett statiskt tillstånd, men så är det inte alls för de här ungdomarna. Hur man ska se ut för att hålla sig inom ramarna för vad de tycker är normalt förändras hela tiden. Den som vill klä sig så att man inte sticker ut måste konstant jobba på sin stil, säger Emma Lindblad. 


Mediemedverkan

Emma Lindblad förklarade i SVT varför kläderna är en viktig del av budskapet när politikerna försöker attrahera väljare (3 sept. 2014), och avslöjade för Mood Stockholm vad som rör sig i huvudet på en modeforskare.
 

Turid Borgen undersökte chefredaktörsrollens utveckling 

Turid Borgen Foto: Okänd
Turid Borgen Foto: Okänd

Turid Borgen disputerade den 12 maj 2017 med avhandlingen " Mellom samfunnsoppdrag og marked. En studie av utviklingen av sjefredaktørrollen i utvalgte norske og svenske mediehus fra 1985 til 2015" som är en studie av hur chefredaktörsrollen utvecklats i norska och svenska mediehus under 30 års tid. 

Mediemedverkan

Läs om hur Chefredaktörens uppdrag har blivit mer splittrat (SR, 18 maj 2017) och lyssna på en kortare intervju i Sveriges Radio: Chefredaktören blir viktigare i framtiden (längd: 02:28) eller en längre version av samma radiointervju här. Inslaget pågår mellan 12:50-20:32 in i sändningen (längd: 07:42) [SR, 18 maj 2017]

 

Magnus Danielson analyserade över 1000 UG-inslag

Magnus Danielson disputerade den 25 november 2016 med avhandlingen "Den granskande makten. Institutionsidentitet och rättsnarrativ i SVT’s Uppdrag granskning". 

Magnus Danielson Foto: © Falkuggla
Magnus Danielson Foto: © Falkuggla

I sin studie undersökte han hur makten konstrueras och sedan granskas i undersökande TV-journalistik. Som ett led i arbetet analyserade Magnus Danielson alla inslag som sändes i Uppdrag granskning åren 2001-2014, sammanlagt 1034 stycken uppdelat på 647 program. 


Mediemedverkan

Magnus Danielson medverkade även i SVT:s Uppdrag granskning där han själv ingick i en expertpanel som kommenterade programmets historia. Och läs om forskaren som analyserat över 1000 UG-inslagSusan Faludi undersöker hur samtida politiska strömningar uttrycks genom klass och kön 

Susan Faludi Foto: Sigrid Estrada
Susan Faludi Foto: Sigrid Estrada

Susan Faludi är hedersdoktor vid Stockholms universitet och en Pulitzer-belönad journalist samt författare verksam vid Smith College och utbildad vid Harvard. 

I sina arbeten undersöker hon hur samtida politiska strömningar uttrycks och gestaltas genom kön- och klassrelationer i såväl journalistiken som i populärkulturen. Den 2 oktober gav hon en allmän föreläsning vid Institutionen för mediestudier. 
 

 


Fotbollsstjärnan Lilian Thuram som engagerat sig mot rasism

Lilian Thuram Photo: Conseil de l
Lilian Thuram Photo: Conseil de l'Europe

Lilian Thuram är hedersdoktor vid Stockholms universitet och vinnare av fotbolls-VM 1998. När ett hjärtfel satte stopp för fotbollskarriären startade han stiftelsen Fondation Lilian Thuram med undertiteln ”Utbildning mot rasism”. 

Numera reser han runt i världen för att väcka debatt och skapa dialog kring bland annat rasism och klimatfrågor. Under sin Sverigevisit besökte han även den JMK-stödda satsningen Nyhetsbyrån

Ceremonin i Stockholms stadshus följdes av bankett i Gyllene Salen och kvällen avslutades med kaffe och dans.

Hedersdoktorer, nya professorer och doktorer hedrades i Stadshuset

Det var fullsatt i Blå hallen i Stadshuset vid universitetets stora installations- och promotionshögtid. Rektor lyfte fram vikten av universitetets självständiga forskning och dess betydelse för det omgivande samhället.