Konferenser vid IMS

GFC Thumb

14 oktober - deadline för anmälan till Global Fashion 2016

The Sigtuna Foundation

Konferens: Digital Existence – Memory, Meaning, Vulnerability

Den 26-28 oktober äger konferensen Digital Existence rum i Sigtuna. Konferensen berör vad det innebär att vara människa i den digitala tidsåldern. Första dagen är öppen för allmänheten. Föranmälan krävs.

Internationell konferens riktar ljuset mot kvinnorna bakom kameran (2014)

Av de över 400 filmer som nominerats till en Oscar för bästa regi har 4 filmer haft kvinnliga regissörer. En kvinna har vunnit. Stockholms universitet anordnar ett internationellt symposium 17-18 oktober 2014 för att se vad forskningen kan göra för att belysa de kvinnliga filmarbetarnas insatser i filmhistorien.

TV 3.0

Public Service 3.0 (2013)

International conference on the transformation of broadcast television organized by the Cinema Studies Section, discussing challenges to broadcast television in the new digital landscape.

Arab spring

Konferens om populärkultur och världspolitik (2013)

Den 13-14 september anordnade JMK en internationell konferens under temat "Pirating the Popular". Den tog sin utgångspunkt i konstaterandet att vi nu lever i en tid av interregnum, där den politiska spelplanen ritas om och där gamla regler ersätts av nya. Hur påverkar populärkulturen denna utveckling? Det är en av flera frågor som belystes under konferensen.

Kontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Arkiv och resurser

Här finns länksamlingar och mycket annat.