Foto: Bokförlaget Atlas, Linnea Runnander, Melker Dahlstrand samt Fredrik Mårtenson (Pollack/Allern)
Möt Fredrik Laurin, Ester Appelgren, Erik Halkjaer, Ester Pollack och Sigurd Allern på Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet den 29 oktober. Foto: Bokförlaget Atlas, Linnea Runnander, Melker Dahlstrand samt Fredrik Mårtenson (Pollack/Allern)


I panelen medverkar  

  • Fredrik Laurin, reporter Uppdrag Granskning, SVT

  • Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser

  • Ester Appelgren, prefekt och lektor i journalistik med inriktning mot medieteknik, Södertörns högskola

  • Sigurd Allern, professor emeritus i journalistik, Oslo universitet

  • Ester Pollack, professor i journalistik, Stockholms universitet (moderator)


➤ Sista dagen för anmälan till panelen förlängd till 18 oktober
 

Vi lever i en samtid där desinformation och lögn sprids minst lika snabbt som sanna påståenden. Den digitala revolutionen har under några decennier gjort att tillgången på informationskällor har ökat dramatiskt. Samtidigt har det inneburit mångdubblade möjligheter för felinformation och desinformation, för falska nyheter (fake news) och för spridning av myter och propaganda. Gränslinjen mellan osanning och sanning har blivit svårare att dra. Eftersom medier av olika slag är centrala för kommunikation och kunskapsförmedling i vår samtid, är källkritisk medvetenhet av generell betydelse för alla samhällsmedborgare.

Forskare: "Gränslinjen mellan sanning och lögn har blivit svårare att dra"

Utvecklingen är en särskild utmaning för journalistikens informationskvalitet och nyhetsmediernas roll som informationskälla, granskare och forum för samhällsdebatt. I den här sessionen diskuterar vi därför framför allt nyhetsmediernas rapportering och källkritikens villkor, principer och betydelse. Hur levande är de journalistiska normerna om sannfärdighet och verklighetsförankring idag?

Faktagranskning i form av redaktionella initiativ har utvecklats till något som liknar en global reformrörelse inom journalistiken. Istället för en intern redaktionell process före publicering används begreppet allt oftare om journalistisk granskning av påståenden efter att de är publicerade. Resultaten av granskningarna läggs ofta fram för offentligheten som en slutsats och som en dom över sanningshalten i olika påståenden. Vilka dilemman och begränsningar finns i faktagranskningens försök att motverka spridningen av lögn och halvsanningar?

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet och den 29 oktober 2019 anordnas evenemanget för andra gången. Årets tema som är Demokrati, populism och hållbar utveckling syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter. Här kommer programmet för panelsamtalet Journalistik i lögnens tid uppdateras med uppgifter om plats och lokal. 

 

Mer om ...

Ester Pollack och Sigurd Allern tilldelas Kurslitteraturprisets hederspris för nya boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid.