Sigtunastiftelsen Foto: Okänd
Sigtunastiftelsen Foto: Okänd


Symposiet utgår från fyra föreläsningar som kretsar runt de frågeställningar som idag ställs på sin spets vad gäller hanterandet, eller icke-hanterandet, av hälsa, lidande, sårbarhet och själva varandet i den uppkopplade tillvaron. Det kommer också finnas möjlighet till dialog och diskussion kring dessa frågor. 

 
Föreläsare: Amanda Lagerkvist, Michael Westerlund, Dan Stiwne, Fredrik Svenaues, och Cecilia Melder 
 
Entréavgift: OBS! Deltagande i symposiet kostar 200 kr, inklusive lunch och kaffe. Anmälan sker via Sigtunastiftelsen hemsida (texten uppdateras).
 
Läs mer på Facebook och forskningsprojektet Existential Terrains hemsida (in English).