Omslagsbilder till böckerna Att publicera och Offentlighetsprincipen. Foto: Studentlitteratur
Omslagsbilder till böckerna Att publicera och Offentlighetsprincipen. Foto: Studentlitteratur
 

Panelen

Välkommen på mingel från 16:45. Seminariet börjar 17:30 och leds av moderator Stefan Wahlberg, chefredaktör Dagens Juridik. 
 

På spaning efter yttrandefriheten 

Helena Jäderblom, justitieråd, kommer att ta upp aktuella frågor om rätten till insyn i allmänna angelägenheter, Peter Danowsky, advokat, talar under rubriken: Jag har väl rätt till min berättelse, eller…, Viveka Hansson, utgivare TV4, ger sin syn på utgivarskapet i ett förändrat medielandskap samt Thomas Bull, justitieråd, berör konfliktytan mellan yttrandefriheten och upphovsrätten.


OSA gärna till ...

OSA gärna till Nils Funcke via e-postadress: nils.funcke@gmail.com (men det är inget krav). 

Läs mer på: www.nilsfuncke.se


Specialerbjudande

Böckerna kan beställas till seminariepris genom att swisha 350:- (Att publicera) eller 260:- (Offentlighetsprincipen) eller 600:- för båda böckerna. Sänd belopp samt namn och adressen till 072 563 38 64.