På JMK:s playsida publiceras journaliststudenternas arbeten. Här finns bl a radio- och TV-inslag samlade. Gå till sidan: www.jmkplay.se