JMK Play
 

På JMK:s playsida publiceras produktionsstudenternas arbeten. Här finns bl a radio- och TV-inslag samlade. Gå till sidan: www.jmkplay.se

JMK Play finns också på iTunes som podcast.