Foto: Telefónica in Deutschland © 2012 Flickr CC
Foto: Telefónica in Deutschland © 2012 Flickr CC


SVT:s Uppdrag granskning ett av Sveriges mest högprofilerade exempel på granskande tv-journalistik. I onsdags deltog Magnus Danielson själv i programmets expertpanel. Se reprisen på SVT Play (Uppdrag granskning, 23 nov. 2016).

Programmet har i avhandlingen studerats som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. Studien inriktar sig på att undersöka betydelseskapandet i programmets rättsnarrativ.

Uppdrag granskning granskar makt, men vilken makt? Vart riktar man strålkastarljuset och vart riktar man det inte? Vilka makthavare granskas? Vilken typ av maktmissbruk eller missförhållanden handlar granskningarna om, inom vilka problem- och samhällsområden görs de?

Journalistisk granskning av makt utgör ett sätt på vilket det demokratiska samhället hanterar vissa typer av överträdelse. Reportrar identifierar överträdelser, leder i bevis, intervjuar offer och vittnen, ställer överträdare till svars samt initierar diskussioner kring rättvisa, moral och samhällsansvar. Journalistiken kan i det sammanhanget ses och undersökas som en social institution som agerar inom det rätts-moraliska området. Avhandlingen undersöker hur inslag i Uppdrag granskning konstruerar journalistisk identitet samt formerar journalistikens egen makt och positionerar den institutionellt då granskningarna presenteras i formen av ett rättsnarrativ. Under disputationen deltog följande: 

Fakultetsopponent: Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo
Ordförande för disputationsakten: Professor Maaret Koskinen, IMS, Stockholms universitet
Betygsnämnd: Docent Anja Hirdman, IMS, Stockholms universitet, professor Lars Nord, Mittuniversitetet, professor Åsa Kroon Lundell, Örebro universitet, suppleant professor Janne Flyghed, Stockholms universitet.
Avhandlingens titel: Den granskande makten. Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVTs Uppdrag Granskning
På engelska:
More information in English here.