Photo: Werner Kaligofsky © Sammlung Generali Foundation
Photo: Werner Kaligofsky © Sammlung Generali Foundation - Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg


Syftet med seminariet är i första hand att samla en grupp forskare/filmarbetare som vill arbeta med videoessä i forskning och undervisning för en öppen diskussion om vad videoessä är och kan vara.

Vi vill verka för att videoessän sprids utanför den filmvetenskapliga sfären till andra kunskaps- och vetenskapsområden, samt etablera samarbeten med konstnärlig forskning och filmskapande. Vi tänker oss också att videoessän kan fungera som redskap i skolundervisning, inte minst med tanke på skolans digitaliseringssatsning. Därför bjuder vi in deltagare och föreläsare från digital humaniora, konstnärlig forskning och SFI:s filmpedagogiska enhet.