11/3 har IMS fått en ny flik på vår webbsida "UTBILDNING". Där  ligger  information som rör studenter.
Under året kommer hela vår webb med flikar uppdateras och förnyas.
https://www.su.se/institutionen-for-mediestudier/utbildning.