Modevetenskap kan innebära studier av modets gestaltning i olika sociala och individuella kontexter, både på lokal och global nivå. Som student i modevetenskap får du redan från introduktionskursen öva dig på att se och analysera mode som process och mode i dess olika skepnader.

Under lång tid har forskning om mode saknat en självklar hemvist vid universitetet och har därför bedrivits dels i anslutning till textila samlingar vid kulturhistoriska museer, dels inom skilda discipliner vid universitetet. Sedan 2008 är modevetenskap etablerat som akademiskt ämne vid Stockholms universitet och studerar modets betydelse och påverkan på samhälle och individ i vid bemärkelse.

Idag finns institutioner och centrumbildningar för modevetenskap på universiteten på flera håll i världen och forskare i modevetenskap har världen som sitt arbetsfält. Tack vare en generös donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse tillkom ämnet i form av Centrum för modevetenskap som funnits vid Stockholms universitet 2006−2018.

Den tidigare centrumbildningen ”Centrum för modevetenskap” permanentades den 1 april 2018 till ämnet modevetenskap som en självständig akademisk disciplin med grundutbildning och forskarutbildning! När du läser modevetenskap hos oss lär du dig att formulera dig muntligt och skriftligt om mode utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet på modets område utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet.
 

En del av IMS

Redan i januari 2013 flyttade Centrum för Modevetenskap från universitetsområdet Frescati till Filmhuset i Stockholm. Flytten var ett led i skapandet av den nya Institutionen för mediestudier då Centrum för Modevetenskap nu kom närmare båda de andra två enheterna – Enheten för Filmvetenskap och Enheten för Journalistik, medier och kommunikation. 1 april ombildades Centrum för modevetenskap till dagens ämne Modevetenskap som ligger på plan 5 i Filmhuset.  Hitta till Filmhuset