Modevetenskap kan innebära studier av modets gestalt på catwalken, på gatan, i hemmet, på företaget, i vardagen och till fest. Det kan ske globalt eller lokalt. Som student vid Centrum för modevetenskap får du redan från introduktionskursen öva dig på att se och analysera mode som process och mode i dess olika skepnader. 

Under lång tid har forskning om mode saknat en självklar hemvist vid universitetet och har därmed bedrivitsdels i anslutning till textila samlingar vid kulturhistoriska museer, dels inom skilda discipliner vid universitetet.

När du läser modevetenskap hos oss övar du kontinuerligt på att formulera dig muntligt och skriftligt om mode utifrån ett modevetenskapligt perspektiv. Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet på modets område utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet.

Modehandboken

I vår handbok kan du läsa mer om Centrum för modevetenskaps verksamhet, vår utbildning och forskning och lite mer om vilka vi är som jobbar här. Här kan du ladda ned Modehandbok 2015-2016 (2251 Kb)  som pdf.

Varför Centrum?

Idag finns institutioner och centrumbildningar för modevetenskap på universitet på flera håll i världen och forskare i modevetenskap har världen som sitt arbetsfält. Tack vare en generös donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse har Centrum för modevetenskap funnits vid Stockholms universitet sedan 2006. Läs mer om donationen här 

En del av IMS

I januari 2013 flyttade Centrum för Modevetenskap från universitetsområdet Frescati till Filmhuset i Stockholm. Flytten var ett led i samarbeten på den nya Institutionen för mediestudier då Centrum för Modevetenskap nu kommer närmare båda de andra två enheterna – Enheten för Filmvetenskap och Enheten för Journalistik, medier och kommunikation.  Centrum för Modevetenskap ligger på plan 5 i Filmhuset. Hitta till Filmhuset

Styrelsen

Som centrumbildning har Centrum för Modevetenskaps en styrelse som består av följande medlemmar:

Ordförande
Karin Helander, Professor i teatervetenskap, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning samt prodekanus, humanistiska fakulteten.

Representanter från Centrum för Modevetenskap
Maria Ekstrand, sekreterare i styrelsen

Representanter från Stockholms universitet
Per-Arne Bodin, Professor i slaviska språk med litterär inriktning vid Slaviska institutionen
Håkan Preiholt, Docent och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen
Jeff Werner, Professor vid Konstvetenskapliga institutionen
Anders Mellbourn, prefekt vid Institutionen för mediestudier

Övriga styrelsemedlemmar
Tom Hedqvist, Chef Röhsska museet, tidigare rektor på Beckmans Designhögskola
Lotta Lewenhaupt, modejournalist
Orsi Huzs, docent, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet


Studentrepresentanter
Charlotte Neckmar