I senaste upplagan av nättidskriften Utställningsestetiskt forum recenserar Patrik Steorn utställningen av Jean-Paul Gaultier som nu visas på Arkitektur- och Design Centrum i Stockholm.
Utställningen pågor fram till och med den 22 september 2013. Läs mer om den på Arkitektur- och Designscentrums hemsida.

Läs Patriks Steorns recension här: http://www.ueforum.se/recension2013/13-4rec2gaultier.php