Uttdrag ur recensionen: Få kulturella näringar omges av så många förutfattade meningar om kön och sexualitet som modevärlden. Ofta handlar det om sådant som tas för givet, utan närmare reflektion: att shopping är typiskt kvinnligt, att män är ointresserade av skönhet, att alla designers är bögar och att lesbiska saknar smak.

Vid närmare eftertanke inser vi nog alla att det handlar om stereotyper och generaliseringar av stora mått. Ändå har de format uppfattningarna om mode som typiskt kvinnligt och de män som arbetar i modets yrken som särskilt feminina. Jag frestas att göra en parafras på den feministiska konstvetaren Linda Nochlins fråga från 1970-talet om de kvinnliga konstnärernas osynlighet i konsthistorien: Varför har det inte funnits några lesbiska modeskapare?
 

Läs hela recensionen i DN.