Våra liv utspelar sig till stor del på digitala plattformar, men vad får olika typer av digital kommunikation för sociala konsekvenser och vem äger informationen? Anpassar vi vårt beteende till det som belönas på just den plattform vi är inne på? Använder vi de nya plattformarna till att utveckla demokratin? Gör detta digitala sätt att leva oss lyckliga? Se videon från Forskardagarna 8 oktober där universitetslektor Michael Westerlund nyligen medverkade i ett fördjupande forskarsamtal med professor Uno Fors. Till vardags medverkar Michael Westerlund i forskningsprojektet Existential Terrains.