Ulla Carlsson Foto: Lars Lanhed © 2015
Ulla Carlsson Foto: Lars Lanhed © 2015

Hon tycker det är viktigt att barn och unga får mer kunskap om medier och kommunikation, och ett kritiskt förhållningssätt, redan i skolan. Det är en del av skolans demokratiuppdrag.  

– Vi är genomsyrade av ett ständigt flöde av information. Det har aldrig varit så enkelt att hitta kvalificerad information om samhället som nu. Men det är också lätt att hamna utanför. Frågan vad det betyder för demokratin måste ställas, säger Ulla Carlsson.

Hon understryker att den öppenhet som gör internet så oerhört värdefullt också skapar sårbarhet. Den insikten menar Ulla Carlsson är viktig. Det behövs mer kunskap om innebörden av att vara en del av det offentliga rummet. Hat, mobbning och sexism på nätet är återkommande teman i dagens samhällsdebatt.

– Behovet av kunskapsutveckling är stort. Vi behöver veta mer om hur kunskapen utvecklas i klassrummen, hur barn och unga hanterar det innehåll och de aktiviteter som möjliggörs via nätet, säger Ulla Carlsson.

Anna Roosvall som är ordförande för FSMK och forskar vid Stockholms universitet betonar demokratiaspekten.

– Det är svårt att ha en fungerande demokrati om man inte har möjlighet att ta till sig adekvat information på ett bra sätt. Vi behöver medie- och informationskunnighet för att ta in, förstå och kritiskt granska informationen i dagens komplexa informationssamhälle, säger Anna Roosvall.

Svante Emanuelli