Internt

Info

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Arbetsmiljö och lika villkor Foto: Andrey Popov © Mostphotos

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Här nedan kan du läsa institutionens miljöhandlingsplan. Foto: Angel Nieto © Mostphotos

Miljöhandlingsplan

Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare led-lampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Under 2021-2022 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och återvinning av institutionens avfall.  

IMS Verksamhetsplan

IMS verksamhetsplan 2021

Här kan du läsa 2021 års verksamhetsplan för Institutionen för mediestudier.

Här samlar vi institutionsstyrelsens protokoll från 2021. Foto: inbj © Mostphotos

Styrelseprotokoll för 2021

Här listar vi protokollen från institutionsstyrelsens sammanträden under 2021 vid Institutionen för mediestudier. Dessa protokoll publiceras för att tillgängliggöra dokument som kan vara av allmänt intresse, samtidigt som det sker i enlighet med gällande GDPR-regler.

Meddela att du söker forskningsmedel i god tid. Foto: Teerawut Masawat/Mostphotos

Så ansöker du om externa forskningsmedel

Här är rutiner för hantering av externa forskningsmedel vid Institutionen för mediestudier.

Pappa håller sin bebis. GENREBILD. Foto: Boggy © Mostphotos

Nu kan du egenrapportera din föräldraledighet i Primula

Sedan den 14 september 2020 kan du nu egenrapportera din föräldraledighet i universitetets personalsystem Primula.

Please visit su.se/coronavirus Photo: LightField © Mostphotos

Universitetets senaste medarbetarnotiser

Här kan du läsa de senaste medarbetarnotiserna för anställda vid Stockholms universitet.

Du och din arbetsplats - info till dig som anställd

I häftet "Du och din arbetsplats" hittar du en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet med allmänna bestämmelser, anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt, försäkringar och pension.