Internt

Info

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Meddela att du söker forskningsmedel i god tid. Foto: Teerawut Masawat/Mostphotos

Så ansöker du om externa forskningsmedel

Här är rutiner för hantering av externa forskningsmedel vid Institutionen för mediestudier.

Pappa håller sin bebis. GENREBILD. Foto: Boggy © Mostphotos

Nu kan du egenrapportera din föräldraledighet i Primula

Sedan den 14 september 2020 kan du nu egenrapportera din föräldraledighet i universitetets personalsystem Primula.

Här samlar vi institutionsstyrelsens protokoll fr.o.m. 2020. GENREBILD. Foto: DOC_PhotoStock

Styrelseprotokoll för 2020

Sedan början av 2020 listar vi här kommande protokoll från institutionsstyrelsens sammanträden vid Institutionen för mediestudier. Dessa protokoll publiceras för att tillgängliggöra dokument som kan vara av allmänt intresse, samtidigt som det sker i enlighet med gällande GDPR-regler.

Please visit su.se/coronavirus Photo: LightField © Mostphotos

Universitetets senaste medarbetarnotiser

Här kan du läsa de senaste medarbetarnotiserna för anställda vid Stockholms universitet.

Ester Pollack Foto: Stockholms universitet

Läs Universitetsnytt digitalt

Läs Stockholms Universitets personaltidning digitalt. Här hittar du både det senaste numret, men också tidigare utgåvor av Universitetsnytt. 

IMS Verksamhetsplan

IMS verksamhetsplan

Här kan du läsa 2020 års verksamhetsplan för Institutionen för mediestudier.

Du och din arbetsplats - info till dig som anställd

I häftet "Du och din arbetsplats" hittar du en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet med allmänna bestämmelser, anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt, försäkringar och pension.

Studieadministrativ kalender
Stöd vid kris - kontakt och checklistor

Program och kurser

Till utbildningskatalogen