Post till Filmhuset

På plan sex lämnas utgående post i respektive fack för internpost/post för frankering i kopiatorrummet. På plan 5 lämnas posten i respektive brevkorg på hyllorna utanför kopiatorrummet. Observera att utgående post behöver frankeras. Internposten går iväg på morgonen, vid 10 och vanlig post på eftermiddagen vid 14 varje vardag. Om du beställer exempelvis böcker eller annat för leverans till Filmhuset så är adressen:

Leveransadress Centrum för modevetenskap Leveransadress Enheten för filmvetenskap
Filmhuset, Borgvägen 1-5, plan 5 Filmhuset, Borgvägen 1-5, plan 6
106 91 Stockholm 102 51 Stockholm

 

Post till Garnisonen

På plan 5 finns postrummet där in och utgående post hanteras, såväl intern som extern. Brevkorgar finns för respektive utskick. Internposten lämnar byggnaden vid 09.30 dagligen och externposten går vid 15.00. Postfack för personalen finns i korridoren.
 

Postbox Leveransadress vid paketbeställning
JMK JMK
Box 27861 Karlavägen 104, plan 5
115 93 Stockholm 115 26 Stockholm