På plan 5 sitter lärare, all teknisk administrativ personal, studentexpediton och studievägledare. Här finns också sammanträdesrummet, Bangsalen.

Bokning av lokaler

JMK förfogar över JMK-salen för 142 studenter, dator- och redaktionssalar, lärosalar samt radio och tv-salar på plan 4. På plan 5 finns Bangsalen och Kischrummet för sammanträden. För frågor och bokning av salar kontakta lokalbokning@jmk.su.se.


Kort och nycklar

För nycklar och passerkort till lokalerna kontakta Roland Carlsson när det gäller Garnisonen, Bart Van Der Gaag för Filmhuset.