Vid föreläsningar med större studentgrupper används biograferna. Som lärare ansvarar du för att ställa tillbaka stolar, lämna tillbaka utrustning, släcka och låsa när du är klar. Enheten har utsatts för stölder i Filmhuset när lokaler lämnats olåsta. 

Bokning av lokaler

På plan 6 där Enheten för filmvetenskap håller till finns ett internt mötesrum, Blå rummet. Detta behöver du inte boka utan använder om det är ledigt. Tänk på att det även fungerar som lunchrum och att det därför inte går att ha möten där mellan 11.30 och 13.30. Det går även bra att boka seminarierummen för möten så länge de inte är upptagna för undervisning. Dessa bokas genom studentexpeditionen i bokningssystemet TimeEdit.

Centrum för Modevetenskap på plan 5 använder Biblioteket, Angela för möten. Även detta bokas genom studentexpeditionen i bokningssystemet TimeEdit. 


Kort och nycklar

För nycklar och passerkort till lokalerna kontakta Bart Van Der Gaag när det gäller Filmhuset och Roland Carlsson för Garnisonen.