Allmänt om krishantering vid Stockholms universitet

Krishantering vid Stockholms universitet
 

Filmhuset

Väktare finns i huset efter kl 18.00, nås via SFIs växel. Tel: 08-665 11 00. Väktaren går igenom lokalerna och släcker i korridoren på kvällen. Vid brand är återsamlingspunkten nedanför Filmhusets ramp vid huvudentrén. Går brandlarmet är det hit man skyndsamt beger sig.

 

Garnisonen

Väktare går igenom våra lokaler efter 18.00. Larmnummer för Stockholms universitet tel. 08-16 42 00. Återsamlingspunkten vid brand Karlavägen 104, ute i Karlavägsallén. Vid larm beger man sig skyndsamt dit.