Regelboken

Regelboken

Bok 1 - Organisation, förvaltning och kommunikation

Övergripande föreskrifter om universitetet.

Bok 2 – Utbildning och forskning

Här finner du bland annat interna föreskrifter om antagning och examination inom grund-, avancerad och forskarnivå.

Bok 3 – Ekonomi, upphandling, teknik, lokaler och IT

Här finner du bland annat interna föreskrifter om ekonomisk förvaltning, IT-användning och säkerhet.

Bok 4 – Personal

Här finner du interna föreskrifter om anställning.