Kvinna med mobil på perrongen. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos
Kvinna med mobil på perrongen. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos


Inom Sverige väljer vi att resa med tåg. Vi väljer också tåg inom Skandinavien där detta är möjligt. Det är självklart i sin ordning att välja att resa 1:a klass, i synnerhet vid längre resor. Om restiden väsentligt förlängs eller på annat sätt kompliceras genom val av tåg, kan medarbetare hos institutionsledningen ansöka om särskilt ekonomiskt stöd.

Läs mer: Forskare uppmanar universiteten att börja klimatomställningen

Vi väljer kollektivtrafik i första hand för fortsatt resa på ankomstorten samt vid hemkomst.

Deltagande i konferenser som kräver långa flygresor, såsom interkontinentala resor, rekommenderar vi våra medarbetare att försöka begränsa till en om året.

Läs mer: Policy för möten och resor vid Stockholms universitet

In English: Recommended Travel Policy at the Department of Media Studies (IMS), Stockholm University

The following travel policy is to be regarded as a recommendation for all employees.

In general we recommend, when possible, our employees to travel by train rather than by plane.

In Sweden we choose to travel by train. We also choose train, when possible, for travel in Scandinavia. You may of course choose first class, especially if it is a long journey. If travel time is significantly prolonged or complicated due to the choice of train, the employee can apply for financial support from the Department.

Public transport is the first choice for any connecting trip from your destination of arrival or return.

We recommend our employees to try to limit their participation in conferences that implies long flights, especially intercontinental ones, to one per year.

Read more: Policy for meetings and travel for Stockholm University