Liten pojke återvinner glasflaska. Foto: Angel Nieto © Mostphotos
Liten pojke återvinner glasflaska. Foto: Angel Nieto © Mostphotos

 

IMS Miljöhandlingsplan 2019

Mål: 

  • Öka medvetenhet och kunskapen om att miljöanpassa möten och transporter.
  • Prefekterna och miljöansvariga informerar personalen om att minska resor samt införa resfria möten, så ofta som tillfälle ges.
  • Åskådliggöra inslag av hållbar utveckling i utbildning.
  • Prefekterna lägger upp en plan tillsammans med studierektorer, miljöansvariga hjälper till att ta fram information.

Läs mer: IMS Miljöhandlingsplan 2019 (21 Kb)